Společenstí a řády sester

 

 

Společenství svaté Kláry

Sestry Alžbětinky

Institut Milosrdných sester svatého Kříže

Františkánky Misionářky Nejsvětějšího Srdce

Sestry apoštolátu svatého Františka

Kongregace milosrdných sester III. řádu svatého Františka

Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu svatého Františka z Assisi

Kongregace šedých sester III. řádu svatého Františka