Sestry Alžbětinky 

Dějiny kláštera Panny Marie Bolestné v Praze

6.1.1719 přišly z Rakouska do Prahy na pozvání hraběnky Karoliny Schonkirchové první dvě řeholní sestry Alžbětinky, S. M. Andělina a S. M. Johana, která později založila kláštery ve Wroclavi a Kadani.

17.5.1722 posvětil pražský arcibiskup Khunburg budovu nemocnice i kláštera a uvedl představenou S. M. Andělinu i s ostatními sestrami do kláštera. Začaly svou práci pro nemocné.

V letech 1722 – 1725 byla dostavěna nemocnice, klášter i kostel Panny Marie Bolestné za účinné pomoci hraběnky M. Valdštejnové – Černínové a jejího syna Jana, knězě řádu kapucínů. Stavbu provedl Kiuan Dienzerhoefer, význačným dobrodincem byl i hrabě Špork Jeho dcera se stala Alžbětinkou – S. M. Elektou.

23.9.1762 byla dostavěna a posvěcena kaple sv. Tekly přiléhající ke kostelu. Kaple má již výrazné rokokové prvky na rozdíl od barokního interiéru kostela. Fresky představující život sv. Tekly maloval J. Kracker. Asi v roce 1786 byla postavena hřbitovní kaple sv. Barbory zdobená nástropní freskou.

2.10.1786 navštívil nemocnici i klášter císař Josef II., a když poznal obětavou práci sester, upustil od záměru klášter zrušit.

Útrapy a bída válek v letech 1807, 1866 a 1914 – 1918 přivedly klášter i nemocnici na pokraj zániku. Jenom krajní obětavostí sester se podařilo dílo služby nemocným zachránit.

Podle dostupných údajů bylo zde od založení nemocnice do roku 1940 ošetřeno 190259 nemocných.

V roce 1953 a 1958 byly sestry vyvezeny do internace – nejprve do Broumova, potom do Oseka. V roce 1991 se sestry vrátily zpět do Prahy již jako staré a nemocné.

V současné době pracujeme především v církvi: donášení eucharistie (sakristiánka), práce s mládeží (varhanice). Navštěvujeme domov důchodců  a LDN. Tyto návštěvy jsou spojeny vždy s kulturním programem. Pracujeme také na zahradě.