Františkánky Misionářky Nejsvětějšího Srdce

Fotoilustrace

My, sestry františkánky misionářky Nejsvětějšího srdce, jsme  sdělily ducha svatého Františka z Assisi, což znamená přinášet na svět mír a radost v prostotě. Jako on, který reprodukoval obraz ukřižovaného Krista, také my chceme čerpat z probodeného Srdce Krista zanícení pro dnešního člověka trpícího, chudého, vzdáleného od víry, nebo majícího potřebu lásky.

Pro toto je františkánská sestra misionářkou Ježíšova Srdce v celém světě.

Naše kongregace se zrodila v roce 1861 v Gemona del Friuli (Italie) z inspirace dvou zakladatelů: francouzské vévodkyně Laury Lerouxové a františkánského otce Gregoria Fioravantiho.

Gemona, mateřský dům

Gemona, mateřský dům

Velmi brzy se F.M.S.C. ( Sestry Františkánky Misionářky Nejsvětějšího Srdce ) rozhodly působit především tam, kde materiální i duchovní bída brala lidem síly a oslabovala jejich vůli. Chtěli pomáhat především těm, kteří byli společností odmítáni a opovrhováni. Proto se vydaly do Spojených států, aby tam sloužily emigrantům přicházejícím z Evropy.

Právě zde mají původ velká misijní díla. Sestry poskytovaly mravní a duchovní posilu chudým rodinám, navštěvovaly nemocné, pečovaly o sirotky, mladé dívky, uvězněné.

 Misijní poslání zavedlo sestry brzy i na východ. Jejich cesta směřovala nejprve do Turecka, potom na Kypr, do Bulharska a  Libanonu .Ted´ jsme přítomny  v 21 zemích: v Bolivii, Chile, Peru, na Filipínách, v Indii, v Africe, v Litvě, v Albáni, v Ekvádoru …. a v  České republice.

Naše dílo se realizuje nejrůznějším způsobem, jako pastorace mládeže, asistence u starých lidí, vychovatelská práce mezi těmi nejchudšími.

Opravdu, my jsme přítomny pravě tam, kam se často nikdo jiný neodváží jet, protože je tam situace nebo práce velmi obtížná.

Například v Africe, sestry chodí do vesnic, aby pomáhaly mužům, ženám a dětem vyřešit složité problémy všeho druhu. Na Filipínách sestry pozorně pečují o ty nejchudší  a nejodsunutější na okraji společnosti, kteří potřebují všechno.

Kamkoli tato naše řeholní rodina na své pouti zavítá, staví se s pokorou  po bok bratří, které jí svěřuje sám Bůh, a citlivě vstupuje do dialogu s jejich kulturou. Snaží se odpovědět na jejích očekávání a vyzývá je k tomu, aby svoji chudobu naplnili bohatstvím božích darů.

Naše specifické poslání je evangelizace, prostřednictvím modlitby šířící evangelium, pastorační činnosti, vzdělávací činnosti a pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují.