Sestry apoštolátu svatého Františka

Jsme řeholní institut diecézního práva. Založil jej P. Jan Ev. Urban OFM v r. 1927 v Praze. Byl inspirátorem a uskutečňovatelem myšlenky sv. Františka přiblížit nepoznanou Boží lásku lidem a svým bytím, životem a službou evangelizovat své okolí.

Jsme součástí františkánské rodiny a naším posláním je spojovat kontemplaci s apoštolskou láskou, vnitřní život smíru Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s konkrétní službou v místní církvi.

Věnujeme se výchově dětí, vyučování náboženství, přípravě k přijetí svátostí, katechezi dospělých a sloužíme nemocným i jinak potřebným lidem. V současné době je nás v České a Slovenské republice 50 sester.

Žijeme v menších sesterských společenstvích a svým bytím a službou chceme svědčit o Boží lásce.

naše adresa:

Sestry Apoštolátu sv. Františka

Proboštská 3 , 160 00  Praha 6

Tel.: 224 322 421

 

l. Nejstarší sestra Františka s novickou.

2. Sestry při svěcení zvonů v Praze Dejvicích.