Kongregace milosrdných sester III. řádu svatého Františka

Historie

KONGREGACE  MILOSRDNÝCH  SESTER

III.řádu svatého Františka, Pod ochranou Svaté Rodiny

Tel: 541211649;    Fax: 541240553;   E-mail: sestry.grohova@volny.cz

www adresa:  http://sweb.cz/sestry.grohova/

Zvláštním povoláním naší řeholní rodiny je tedy povolání apoštolské a v těsné souvislosti s ním i hmotná pomoc a práce všeho druhu na zušlechtění světa.

Převážným rázem kongregace je charitativní činnost je však ochotná k tomuto svému základnímu poslání uvést do života i poslání jiná, jak to bude vyžadovat Církev a potřeba doby.


Naše činnost:

CÍRKEVNÍ  STŘEDNÍ  ZDRAVOTNÍ  ŠKOLA

Grohova 14, 602 00 Brno;   Tel: 541246863;   Fax: 541240553;   E-mail: CSZSgrohova@volny.cz

  CÍRKEVNÍ  STUDENTSKÝ  DOMOV

Dům u Svaté Rodiny, Grohova 10/12, 602 00 Brno;  Tel., Fax: 549244192