Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu svatého Františka z Assisi

Naše řeholní rodina vznikla roku 1856 sloučením dvou skupin františkánských terciářek z Moravské Třebové a z Přerova. Od počátku se naše sestry věnovaly výchově a vzdělávání, později též sociálně charitní činnosti, pomoci v pastoraci, tiskovému apoštolátu a také misiím, i v současné době máme malou komunitu v Estonsku.

Naše spiritualita vyrůstá z františkánských kořenů a je vyjádřena slovem SMÍR. Sv. František miloval Boha, který není milován, především ve vtěleném Slovu. Proto Ježíš Kristus a jeho oběť se stala programem a středem jeho života.

Pro nás služba smíření znamená následovat Krista v jeho smírné oběti. To můžeme uskutečnit jedině ve spojení s Eucharistií. Proto spojení s Eucharistií má pronikat celý náš život a musí být jeho středem.

Od počátku naši řeholní rodinu provází také Panna Maria, kterou sv. František též velmi miloval. My ji uctíváme zvláště v tajemství jejího Neposkvrněného početí, kterým je pro nás prvotním vzorem smířeného a smíření sloužícího člověka.

V současnosti máme menší komunity v Olomouci, Uherském Brodě a Brně, v Lendaku a Lubici na Slovensku; v Tartu v Estonsku; v Leitershofen u Augsburku v Německu.

Podle potřeb místa kde žijeme a podle našich možností se věnujeme vyučování náboženství, výchově, pomoci v pastoraci a sociálně charitní práci. V Tartu pracují sestry v církevní základní škole, v Leitershofen v exercičním domě.

Požadavky pro přijetí do kongregace jsou: věk od 18 do 35 let, dobrý zdravotní a psychický stav, touha žít v duchu sv. Františka naši spiritualitu, ochota zachovávat sliby čistoty, chudoby a poslušnosti a konat v kongregaci jakoukoli práci a na jakémkoliv místě.

Kontaktní adresa:
Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie
Matka M.Růžena Vlasáková
Dolní nám. 24
772 00 Olomouc
tel. 585 224 929
e-mail: snppm.ol@katolik.cz